Računovodstveno-financijske poslovne knjige za:

 • Male poduzetnike: d.o.o., j.d.o.o./obveznici primjene HSFI-a/
 • Obrte
 • Samostalne djelatnosti
 • Neprofitne organizacije - udruge

 • Računovodstvene usluge:

 • Ustroj i vođenje poslovnih knjiga (dnevnik, glavna knjiga, knjige ulaznih, knjige izlaznih računa, evidencija bankovnih izvoda, knjige blagajne i druge pomoćne knjige)
 • Evidencija i obračuni vezani za dugotrajnu imovinu
 • Internet bankarstvo - plaćanja/prema dogovoru s Klijentom - unos naloga za plaćanje/

 • Obračun i knjiženje plaće i drugih naknada (ugovori o djelu, autorski honorari)

 • Obračun plaća – mjesečno i priprema naloga za plaćanje obveza na osnovu isplate plaće
 • Izvješćivanje - mjesečno, prema Poreznoj upravi i Fini/Regosu putem internet servisa
 • Porezne kartice zaposlenika, IP obrazac - godišnje izvješće i druge evidencije za zaposlenike
 • Obračun i izvješćivanje: autorskih honorara, naknada po ugovoru o djelu, kao i ugovora studentskih servisa za rad studenata

 • Devizni poslovi

 • Vođenje nadzorne knjige uvoza i izvoza, kreditnih poslova i drugih transakcija sa inozemstvom
 • Izvješća za Narodnu banku-HNB
 • Knjigovodstvena obrada deviznog poslovanja

 • Izvješćivanje prema državnim institucijama (Fina/Regos, Porezna uprava, Državni zavod za statistiku, HNB) i slanje putem internet servisa:

 • Statistička izvješća /kvartalna i godišnja/ izvješća GFI-POD sa bilješkama i odlukama za javnu objavu
 • Prijave poreza na dodanu vrijednost – PDV obrasci /mjesečno – tromjesečno, godišnje/obrazac PDV-K
 • Prijave poreza na dobit/obrazac PD - sa svim prilozima propisanim zakonom o porezu na dobit
 • Druga izvješća zakonom određena prema djelatnostima Klijenta

 • Obrti i slobodna zanimanja:

 • Knjiga primitaka i izdataka
 • Knjiga prometa
 • Popis dugotrajne imovine
 • Evidencija o obvezama i potraživanjima
 • Godišnja prijava poreza na dohodak sa prilozima - za Poreznu upravu

 • Ostale usluge:

 • Savjetodavne (za uobičajene porezne obveze i sve druge vezane za računovodstvene poslove)
 • Administrativne u okvirima računovodstva
 • Izrada računovodstvenih politika
 • Priprema internih izvješća managmenta na osnovu zahtjeva Klijenta
 • Izrada odgovarajućih odluka, raznih dopisa vezanih za računovodstvena pitanja i slično
 • Priprema i obračun putnih naloga prema priloženoj dokumentaciji prema upitu Klijenta
 • Prijava i odjava zaposlenika u HZMIO i HZZO - na upit Klijenta
 • Dolazak po dokumentaciju - dogovor s Klijentom
 • Pomoć – suradnja pri nadzoru Porezne uprave, kao i u procesu revizije - na upit Klijenta


 • Cijene računovodstvenih usluga dogovaramo s Vama, sukladno Vašoj djelatnosti i obimu poslovanja.